Оновлено
2023-03-08
11:41

Науковий вісник "Філософія" ISSN 2519-8262

Склад редколегії

Вимоги до статей

Порядок рецензування статей, що надійшли в редакцію наукового журналу «Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: філософія» - .doc

Порядок рецензування статей, що надійшли в редакцію наукового журналу «Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: філософія» -.pdf

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: філософія – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – 195 с.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: філософія – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – 115 с.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: філософія – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 151 с.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: філософія – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 127 с.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: філософія – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 128 с.

Досліджується новітня проблематика філософії та методології наукового пізнання, різні аспекти історико-філософської та релігієзнавчої думки, філософії політики, моралі, культури, освіти.

Для дослідників-філософів, а також викладачів і студентів, усіх небайдужих до сучасної світоглядно-філософської та гуманітарно-методологічної думки.

Scientific bulletin investigates issues related to the problems of modern methodology of science, different aspects of historical, philosophical thought and religious studies concepts, philosophy of politics, morality, culture, and education. For philosophy scholars, teachers, students, and those who are interested in questions connected to contemporary worldview, philosophy and the human sciences methodological reflection.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: філософія – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 140 с.

Досліджується новітня проблематика філософії та методології наукового пізнання, різні аспекти історико-філософської та релігієзнавчої думки, філософії політики, моралі, культури, освіти.

Для дослідників-філософів, а також викладачів і студентів, усіх небайдужих до сучасної світоглядно-філософської та гуманітарно-методологічної думки.

Scientific bulletin investigates issues related to the problems of modern methodology of science, different aspects of historical, philosophical thought and religious studies concepts, philosophy of politics, morality, culture, and education. For philosophy scholars, teachers, students, and those who are interested in questions connected to contemporary worldview, philosophy and the human sciences methodological reflection.


Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: філософія – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 223 с.

Досліджується новітня проблематика філософії та методології наукового пізнання, різні аспекти історико-філософської та релігієзнавчої думки, філософії політики, моралі, культури, освіти.

Для дослідників-філософів, а також викладачів і студентів, усіх небайдужих до сучасної світоглядно-філософської та гуманітарно-методологічної думки.

Scientific bulletin investigates issues related to the problems of modern methodology of science, different aspects of historical, philosophical thought and religious studies concepts, philosophy of politics, morality, culture, and education. For philosophy scholars, teachers, students, and those who are interested in questions connected to contemporary worldview, philosophy and the human sciences methodological reflection.

 

Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 756 – 757. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 223 с.
     Naukoviy Visnyk Chernivetskoho Universitetu: Zbirnyk Nauk. Prats. Vypusk 756 – 757. Filosofia. – Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2015. – 223 s.
     Досліджується проблематика, пов’язана з актуальними проблемами сучасної методології науки, з гуманітарними вимірами філософії наукового знання, науковими парадигмами в контексті гуманітаристики, історією філософської думки України та світу, історико-теологічною та релігієзнавчими розвідками, етикою, естетикою, теорією та філософією культури.
     Для викладачів, аспірантів і студентів, усіх небайдужих до сучасної світоглядно-метафізичної та гуманітарно-методологічної думки.

 

 

 

 

 

      Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 754 – 755. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 287 с.
     Naukoviy Visnyk Chernivetskoho Universitetu: Zbirnyk Nauk. Prats. Vypusk 754 – 755. Filosofia. – Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2015. – 287 s.
     Досліджується проблематика, пов’язана з актуальними проблемами сучасної методології науки, з гуманітарними вимірами філософії наукового знання, науковими парадигмами і дисциплінарними
матрицями в контексті гуманітаристики, історією філософської думки України та світу, історико-теологічною та релігієзнавчою проблематикою, етикою, естетикою, теорією та філософією культури.
     Для викладачів, аспірантів і студентів, усіх небайдужих до сучасної світоглядно-метафізичної та гуманітарно-методологічної думки.

 

 

 

 

 

 

     Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 726 – 727. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун–т, 2014. – 303 с.
     Naukoviy Visnyk Chernivetskoho Universitetu: Zbirnyk Nauk. Prats. Vypusk 726 – 727. Filosofia. – Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2014. – 303 s.
     Досліджується проблематика, пов’язана з актуальними проблемами сучасної методології науки, гуманітарними вимірами філософії наукового знання, науковими парадигмами в контексті
гуманітаристики, історією філософської думки України та світу, історико-теологічними та релігієзнавчими розвідками, етикою, естетикою, теорією та філософією культури.
     Для викладачів, аспірантів і студентів, усіх небайдужих до сучасної світоглядно-метафізичної та гуманітарно-методологічної думки.

 

 

 

 

 

 

     Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 706 – 707. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 335 с.
     Досліджується проблематика, пов´язана з актуальними проблемами сучасної методології науки, гуманітарними вимірами філософії наукового знання, науковими парадигмами в контексті гуманітаристики, історією філософської думки України та світу, історико-теологічними та релігієзнавчими розвідками, етикою, естетикою, філософією культури та освіти.
     Для викладачів, аспірантів і студентів, усіх небайдужих до сучасної світоглядно-метафізичної та гуманітарно-методологічної думки.

 

 

 

 

 

Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук, праць. Випуск 665-666. Філософія. – Чернівці: Чернівецький кац. ун-т, 2013. – 311 с.
     Досліджується проблематика, пов'язана з науковими парадигмами сучасної гуманітаристики, людиномірними аспектами філософії наукового знання, історією філософської думки України та світу, історико-теологічними та релігієзнавчими аналізами, етикою, естетикою, філософією культури та освіти.
     Для викладачів, аспірантів і студентів, усіх небайдужих до сучасної світоглядно-метафізичної та гуманітарно-методологічної думки.

 

 

 

 

 

      Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук, праць. Випуск 663-664. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 263 с.
     Збірник статей укладено відповідно до тематики міжнародної наукової конференції «Гуманітарно-наукове знання: розмаїття парадигм» (Чернівці, 2013 р.). Досліджується широке коло питань: парадигмальний підхід у гуманітарно-науковій сфері; антропологізація науки і парадигми гуманітаристики; сучасні гуманітарно-наукові методологічні концепти; парадигми постнекласичної гуманітарної методології; постмодерністський плюралізм у контексті питапіїаз; поліпарадигмальність і потенціал інтеграції знання тощо.
     Для викладачів, аспірантів і студентів, усіх небайдужих до сучасної світоглядно-філософської та гуманітарно-методологічної думки.

 

 

 

 

     Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 638-639. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 243 с. ТЕКСТ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
    Досліджується проблематика, пов´язана з гуманітарними вимірами філософії наукового знання, науковими парадигмами сучасної гуманітаристики, історико-теологічними та релігієзнавчими аналізами, історією філософської думки України та світу, різноманітними аспектами етики, естетики, філософії культури та освіти.
     Для викладачів, аспірантів і студентів, усіх небайдужих до сучасної світоглядно-метафізичної та гуманітарно-методологічної думки.
       Scientific bulletin investigates issues related to the humanitarian dimension of philosophy of scientific knowledge, scientific paradigms of modern humanities, historical and theological and religious analysis, history of philosophical thought in Ukraine and the world, various aspects of ethics, aesthetics, philosophy, culture and education.
     For the scientists and teachers, postgraduated students, high scholars, everyone, who is interested in the religious, metaphysical and humanitarian methodological reflection.

 

 

     Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 621-622. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 243 с.
     Досліджується проблематика, пов´язана з гуманітарними вимірами філософії наукового знання, науковими парадигмами сучасної гуманітаристики, історико-теологічними та релігієзнавчими аналізами, історією філософської думки України та світу, різноманітними аспектами етики, естетики, філософії культури та освіти.
     Для викладачів, аспірантів і студентів, усіх небайдужих до сучасної світоглядно-метафізичної та гуманітарно-методологічної думки.

   

 

 

 

 

        Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 563-564. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 223 с.
    Науковий збірник укладено відповідно до тематики міжнародної наукової конференції «Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми» (Чернівці, 2011). Досліджуються різні аспекти гуманітарно-наукової методології, специфіка класичної парадигми, її пост класичні трансформації, постмодерністські версії та ціннісні виміри.
    Для викладачів, аспірантів і студентів, усіх небайдужих до сучасної світоглядно-філософської та гуманітарно-методологічної думки.
     Scientific bulletin is prepared in accordance with the themes of the international scientific conference "Humanitarian And Scientific Knowledge: The Formation Of The Paradigm" (Chernivtsi, 2011). The various aspects of humanitarian and scientific methodology, the specifics of classical paradigm, its post-classical transformations, post-modernist version and value dimensions are investigated.
     For the scientists and teachers, postgraduated students, high scholars, everyone, who is interested in the religious, philosophic, world outlook and humanitarian methodological reflection.

 

 

       Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 561-562. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 223 с.

    Науковий збірник укладено відповідно до тематики міжнародної наукової конференції «Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми» (Чернівці, 2011). Досліджуються різні аспекти гуманітарно-наукової методології, специфіка класичної парадигми, її пост класичні трансформації, постмодерністські версії та ціннісні виміри.
    Для викладачів, аспірантів і студентів, усіх небайдужих до сучасної світоглядно-філософської та гуманітарно-методологічної думки.
     Scientific bulletin is prepared in accordance with the themes of the international scientific conference "Humanitarian And Scientific Knowledge: The Formation Of The Paradigm" (Chernivtsi, 2011). The various aspects of humanitarian and scientific methodology, the specifics of classical paradigm, its post-classical transformations, post-modernist version and value dimensions are investigated.
     For the scientists and teachers, postgraduated students, high scholars, everyone, who is interested in the religious, philosophic, world outlook and humanitarian methodological reflection.

 

 

     Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 541-542. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 223 с.

    Досліджуються актуальні проблеми філософії та методології соціальних і гуманітарних наук, а також ідейно-теоретичні та соціокультурні контексти релігійної духовності тощо.
    Для викладачів, аспірантів і студентів, усіх небайдужих до сучасної світоглядно-філософської та гуманітарно-методологічної думки.
      The actual problems of the philosophy and methodology of social and hummanitarian sciences the same as theoretical, social, and cultural context of religious spirituality are considered.
    For the scientists and teachers, postgraduated students, high scholars, everyone, who is interested in the religious, philosophic, world outlook and humanitarian methodological reflection.

 

 

 

    Науковий вісн

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterґ+Щ А@НmўВchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.