Оновлено
2023-03-08
11:41

Збірники тез конференцій

 

 

 

  www.philosophy.chnu.edu.ua/res//philosophy/HPhilos_conf_2019.pdf
Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади. Матеріали Міжнародної наукової конференції 6-7 жовтня 2017 р. – Чернівці:
Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 463 с.

До збірника включено тексти доповідей і тези виступів, підготовлені до міжнародної наукової конференції «Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади» (Чернівці, 2017). Досліджується широке коло питань: комунікативний поворот у сфері філософії та методології науки; гуманітарно-науковий смисл ідеї комунікативної раціональності; основні напрями осмислення комунікації та її предметного поля; методологічні потенції гуманітарно-наукової комунікати-вістики; епістемні, етичні й естетичні ціннісні координати комунікації; комунікативний підхід у науках про соціум, людину та культуру; потенціал комунікативної філософії в постмодерністській культурі; 500-ліття Реформації з погляду комунікативного виміру духовності тощо.

Звіт

Резолюція

Гуманітарно-наукове знання: дисциплінарні матриці. Матеріали Міжнародної наукової конференції 9-10 жовтня 2015 р. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 311 с.
     До збірника включено тексти доповідей і тези виступів, підготовлені до Міжнародної наукової конференції «Гуманітарно-наукове знання: дисциплінарні матриці» (Чернівці, 2015). Висвітлюється широке коло питань: парадигми і дисциплінарні матриці науки; концепти наукового гуманітарного знання; дисциплінарні матриці в гуманістаристиці; ціннісні параметри дисциплінарної науки; методологічні проблеми дисциплінарності; плюралізм і дискурс міждисциплінарності тощо.
     Для науковців і викладачів, аспірантів і студентів, усіх небайдужих до світоглядно-філософської та гуманітарно-методологічної думки.

      Гуманітарно-наукове знання: розмаїття парадигм. Матеріали Міжнародної наукової конференції 14-15 жовтня 2013 р. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. - 376 с.
     До збірника включено тексти доповідей і тези виступів, підготовлені до Міжнародної наукової конференції «Гуманітарно-наукове знання: розмаїття парадигм» (Чернівці, 20)3). Висвітлюється широке коло питань: парадигмальний підхід у гуманітарно-науковій сфері; антропологізація науки і парадигми гуманітаристики; сучасні гуманітарно-наукові методологічні концепти: парадигми постнекласичної гуманітарної методології: постмодерністський плюралізм у контексті Ьшпаш&з; поліпарадигаальність і потенціал інтеграції знання тощо.
     Дія науковців і викладачів, аспірантів і студентів, усіх небайдужих до світоглядно-філософської та гуманітарно-методологічної думки.

 

 

 

 

     Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми. Матеріали Міжнародно наукової конференці 7-8 жовтня 2011 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 447 с.

    До збірника включено статті, тексти доповідей і тези виступів, підготовлені до Міжнародної наукової конференції «Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми» (Чернівці, 2011). Досліджуються різні аспекти гуманітарно-наукової методології, специфіка класичної парадигми, її посткласичні трансформації, постмодерністські версії та ціннісні виміри.
      Для науковців і викладачів, аспірантів і студентів, усіх небайдужих до світоглядно-філософської та гуманітарно-методологічної думки.

 

 

 

 

     Філософія гуманітарного знання: після Вільгельма Дільтея. Матеріали Міжнародної наукової конференції 16-17 жовтня 2009 р. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2009. – 375 с.
     До збірника включено статті, тексти доповідей і тези виступів, підготовлені до Міжнародної наукової конференції «Філософія гу-манітарного знання: після Вільгельма Дільтея» (Чернівці, 2009).
     Досліджуються рецепції дільтеївської філософії в сучасній гуманітарній методології, філософські засади духовно-наукового знання, гуманітарні контексти методології науки, ціннісні параметри гуманітаристики, соціально-психологічні виміри духовності, гуманістичні аспекти суспільствознавства, духовно-наукові смисли релігійності, методологічні проблеми філософії освіти тощо.
     Для науковців і викладачів, аспірантів і студентів, усіх небай-дужих до світоглядно-філософської та гуманітарно-методологічної думки.
  

 

 

 

     Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність. Матеріали Міжнародної наукової конференції 2-3 жовтня 2008 р. – Чернівці: Рута, 2008. – 472 с.
     До збірника включено статті, тексти доповідей і тези виступів, підготовленні до Міжнародної наукової конференції «Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність» (Чернівці, 2008 р.). У центрі уваги науковців-гуманітаріїв – найрізноманітніші аспекти метафізики духу, душі, духовності в історико-філософській ретроспективі, ноетичні, етичні естетичні та сакрально-містичні ціннісні потенції  знання, проблеми філософії науки і методології соціально-гуманітарного пізнання, діалектика раціонально-ірраціональної зумовленості духовності, культурологічні та релігієзнавчі виміри духовності тощо.

 

 

 

 

 

     Філософія гуманітарного знання: соціокультурні виміри. Матеріали Міжнародної наукової конференції 26-27 жовтня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – 271 с.
    До збірника включено тексти доповідей і тези виступів, підготовленні до Міжнародної наукової конференції «Філософія гуманітарного знання: соціокультурні виміри» (Чернівці, 2007р.). У центрі уваги науковців-гуманітаріїв – соціокультурні параметри і методологічні засади гуманітарного знання, ноетичні, морально-естетичні та релігійні цінності в сучасній гуманітаристиці, культурологічна та соціологічна проблематика в контексті гуманітарного пізнання, ірраціональне, поза наукове, неявне знання та гуманітарні смисли постмодерну.
   Для науковців і викладачів, аспірантів і студентів, усіх небайдужих до світоглядно-філософської та гуманітарно-методологічної думки.

 

 

 

 

     Філософія гуманітарних наук: актуальність і перспективи розвитку. Матеріали наукової конференції. 5-6 жовтня 2006 р. – Чернівці: Рута, 2006. – 263 с.
     До збірника включено тексти доповідей і тези виступів, підготовленні до наукової конференції «Філософія гуманітарних наук: актуальність і перспективи розвитку». У центрі уваги науковців-гуманітаріїв – традиційна та сучасна проблематика філософії гуманітарного знання, розмаїття підходів і концепцій у методології гуманітарного пізнання, ціннісні параметри і критерії науковості гуманітарного дискурсу, феномен езотеричного знання в контексті релігії, метафізики, науки, статус «історичних» наук і методологічні засади філософії історії, гуманітаризація науки і освіти як основа цивілізаційного поступу та ін.
     Для всіх, кого цікавлять актуальні проблеми сучасної філософії науки та методології гуманітарного знання.   

 

 

 

 

 

     Філософія та методологія гуманітарних наук: історія, концепції, можливості. Матеріали наукової конференції. 20-21 жовтня 2005 р. – Чернівці: Рута, 2005. – 319 с.
     До збірника включено тези виступів і тексти доповідей, а також наукові статті, підготовлені до наукової конференції «Філософія та методологія гуманітарних наук: історія, концепції, можливості». Досліджуються методологічні засади і предметна сфера гуманітарного дискурсу, евристичний потенціал синергетики та інших підходів у природничонауковому та соціогуманітарному пізнанні, проблеми гуманізації та гуманітаризації науки і освіти, ціннісні параметри знання, специфічні можливості науки, філософії, релігії в пошуках смислу тощо.
     Для всіх, кого цікавлять актуальні проблеми сучасної філософії та методології гуманітарних наук.

 
 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster]%ґ‘Ѓ@Љ,chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.