ќновлено
2019-10-03
13:53

Ќавчальн≥ дисципл≥ни

Ќазва дисципл≥ни: —оц≥альна ф≥лософ≥€Ўифр дисципл≥ни: 6.02.03.01
ƒо списку дисципл≥н
«агальний опис дисципл≥ни

 урс «—оц≥альна ф≥лософ≥€» розроблений дл€ студент≥в четвертого курсу ф≥лософсько-теолог≥чного факультету з урахуванн€м наступност≥ освоЇнн€ студентами фундаментальних дисципл≥н, а також фахових дисципл≥н, передбачених робочими навчальними планами дл€ студент≥в.

—оц≥альна ф≥лософ≥€ – розд≥л ф≥лософського знанн€, що досл≥джуЇ найб≥льш загальн≥ характеристики сусп≥льного житт€, колективноњ людськоњ д≥€льност≥, а також м≥сце особистост≥ в сусп≥льств≥. —усп≥льства Ї предметом багатьох наук, €к≥ називають соц≥альними науками (соц≥олог≥€, пол≥толог≥€, демограф≥€, соц≥альна статистика, економ≥чн≥ дисципл≥ни, соц≥альна психолог≥€). ќсоблив≥сть соц≥альноњ ф≥лософ≥њ пол€гаЇ у тому, що вона визначаЇ фундаментальн≥ основи ≥ сенс ≥снуванн€ сусп≥льного житт€, умови збереженн€ ц≥л≥сност≥ й упор€дкованост≥ сусп≥льства €к Їдиноњ системи.  р≥м того, в межах соц≥альноњ ф≥лософ≥њ осмислюЇтьс€ методолог≥€ наукового п≥знанн€ сусп≥льного житт€, узагальнюЇтьс€ досв≥д сусп≥льних наук. —оц≥альна ф≥лософ≥€ даЇ загальне у€вленн€ про сусп≥льство €к ц≥л≥сну систему, €ке дал≥ конкретизуЇтьс€ в низц≥ ≥нших аспект≥в його досл≥дженн€ соц≥ально-гуман≥тарними науками.
«важаючи на це, метою курсу Ї ознайомленн€ студент≥в з основними пон€тт€ми, методами та ≥де€ми сучасноњ соц≥альноњ ф≥лософ≥њ; досл≥дженн€ ≥сторичноњ трансформац≥њ пон€тт€ сусп≥льства ≥ його основних сфер.
¬ивченн€ дисципл≥ни зд≥йснюЇтьс€ прот€гом одного семестру. ”чбовий процес охоплюЇ: лекц≥йн≥ зан€тт€; сем≥нарськ≥ зан€тт€; самост≥йну роботу студент≥в; ≥ндив≥дуальн≥ та групов≥ консультац≥њ; р≥зноман≥тн≥ види контролю знань, ум≥нь ≥ навичок студент≥в; додатков≥ види роботи студент≥в: написанн€ та захист реферату, зд≥йсненн€ науково-пошуковоњ роботи, написанн€ твору-роздуму на св≥тогл€дн≥ теми, есе, прочитанн€ першоджерела з соц≥альноњ ф≥лософ≥њ та його критичний анал≥з, виконанн€ додаткового практичного завданн€; зал≥к.
«авданн€ вивченн€ дисципл≥ни
«авданн€ курсу пол€гають у забезпеченн≥ вм≥нн€ студентами:
•    ввести студент≥в у коло проблем класичноњ соц≥ально-ф≥лософськоњ традиц≥њ;
•    забезпеченн€ засвоЇнн€ базових знань у предметн≥й сфер≥ учбовоњ дисципл≥ни;
•    ознайомленн€ з ≥стор≥Їю зах≥дноњ соц≥ально-ф≥лософськоњ думки, звернувши увагу на специф≥ку кожного ≥сторичного етапу;
•    показати позитивн≥ сторони ≥ здобутки р≥зних шк≥л ≥ напр€м≥в у розв'€зку даноњ проблеми;
•    засвоЇнн€ основних визначень ≥ пон€ть соц≥альноњ ф≥лософ≥њ;
•    зосередити увагу на ключових проблемах, класиф≥кац≥€х, типолог≥њ тощо;
•    створити навички самост≥йного мисленн€ в межах проблематики соц≥альноњ ф≥лософ≥њ;
•    застосуванн€ форм та способ≥в соц≥ально- ф≥лософського дискурсу дл€ обірунтуванн€ власного св≥тогл€ду (переконанн€);
•    навчити користуватис€ ≥нструментами сучасноњ соц≥альноњ теор≥њ дл€ анал≥зу сучасних св≥тових соц≥альних ≥ пол≥тичних проблеми;
•    сформувати теоретичний образ св≥ту, €кий базуЇтьс€ на сучасних соц≥ально-ф≥лософських п≥дходах;
•    ознайомити з пон€т≥йно-категор≥альним апаратом та основними деф≥н≥ц≥€ми соц≥альноњ ф≥лософ≥њ;
•    сформувати навички використанн€ закон≥в та категор≥й соц≥альноњ ф≥лософ≥њ дл€ фундаментал≥зац≥њ профес≥йних знань, подальшого розвитку творчого мисленн€.

 омпетенц≥њ, €кими маЇ оволод≥ти студент у процес≥ вивченн€ дисципл≥ни
    ” результат≥ вивченн€ курсу студент маЇ:
-    засвоњти теоретичн≥ у€вленн€ про сусп≥льство €к специф≥чну форму буттЇвост≥, спос≥б закр≥пленн€ ≥ трансл€ц≥њ п≥знавального досв≥ду людства; особливост≥ функц≥онуванн€ соц≥уму, його роль та значенн€ дл€ окремого ≥ндив≥да, про значенн€ сусп≥льства в ≥стор≥њ людства ≥ в р≥зних культурних традиц≥€х;
-    розум≥ти роль сусп≥льства у розвитку цив≥л≥зац≥њ, сп≥вв≥дношенн€ сусп≥льства, ≥ндив≥да ≥ бутт€ та пов’€зан≥ з ними проблеми, розр≥зн€ти р≥зноман≥тн≥ образи, парадигми сусп≥льства;
-    розум≥ти  ≥ знати ≥сторичний розвиток сусп≥льства та визначальн≥ тенденц≥њ його сучасного поступу, основн≥ соц≥ально-ф≥лософськ≥ теч≥њ та науков≥ дисципл≥ни, що вивчають проблему сусп≥льство-≥ндив≥д;
-    осмислити ф≥лософсько-антрополог≥чний п≥дх≥д до сутност≥ сусп≥льства, особист≥сноњ сп≥впричетност≥ до процесу виникненн€, розвитку ≥ функц≥онуванн€ людського св≥ту та ос€гненн€ невичерпност≥, остаточноњ нерозгадуваност≥ таЇмниц≥, що Ї ≥ насл≥дком ц≥Їњ сп≥впричетност≥, й певною запорукою людськоњ здатност≥ до самореал≥зац≥њ.

«ћ≤—“ ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ»

“ема 1.  ѕон€тт€ сусп≥льства, його структура, функц≥њ ≥ типолог≥€

ќсновн≥ питанн€ сусп≥льного бутт€ людини. „инники в≥докремленн€ людини в≥д природи. Ѕ≥олог≥чний пр≥оритет людини. Ѕ≥олог≥чна неповноц≥нн≥сть людини. ѕриродн≥й под≥л людей на активну ≥ пасивну частини. —оц≥альн≥ ≥нстинкти людини. ‘актори ≥сторичного саморозвитку сусп≥льства. “рудова д≥€льн≥сть.  олективн≥сть. ƒуховн≥сть. —п≥вв≥дношенн€ сусп≥льства й ≥ндив≥да. —труктура сусп≥льства. ћатер≥ально-економ≥чн≥ в≥дносини. —оц≥ально-пол≥тичн≥ в≥дносини. ƒуховно-культурн≥ в≥дносини. ‘ункц≥њ сусп≥льства. „инники сусп≥льного розвитку. Ќатурал≥стичн≥ концепц≥њ. ћальтуз≥анство. —оц≥альний дарв≥н≥зм. —оц≥об≥олог≥€. √еограф≥чна школа. “еор≥€ етногенезу. ≤деал≥стичн≥ концепц≥њ. “ехнократичн≥ концепц≥њ. “иполог≥€ сусп≥льства. ‘ормац≥йна типолог≥€. —усп≥льно-економ≥чна формац≥€. ÷ив≥л≥зац≥йна типолог≥€. “радиц≥йна цив≥л≥зац≥€. ≤ндустр≥альна цив≥л≥зац≥€. ≤нформац≥йна цив≥л≥зац≥€.

“ема 2. ≤сторичн≥ в≥хи ф≥лософського осмисленн€ природи сусп≥льства

—оц≥ально-ф≥лософське вченн€ —тародавн≥х ™гипту, ¬авилону, ≤нд≥њ,  итаю. ѕроблема сусп≥льства в античн≥й ф≥лософ≥њ. “еолог≥чна концепц≥€ сусп≥льства. ”€вленн€ про сусп≥льство у ¬≥дродженн≥.  онцепц≥€ ф≥лософ≥њ ≥стор≥њ в Ќовий час. —оц≥ально-ф≥лософськ≥ погл€ди марксизму. «ах≥дна соц≥альна ф≥лософ≥€ 20 ст.  онцепц≥€ соц≥альноњ д≥њ. ≤де€ рольовоњ повед≥нки. ‘≥лософ≥€ ≥стор≥њ. “еор≥€ сусп≥льного кругооб≥гу.

“ема 3. —усп≥льство €к система
ќсновн≥ теоретичн≥ модел≥ сусп≥льства. ќсновн≥ компоненти сусп≥льства. ≤деал≥стична модель сусп≥льства. ћетодолог≥чн≥ принципи соц≥уму. Ћюдська д≥€льн≥сть. ћатер≥ально-практична д≥€льн≥сть. ƒуховно-практична д≥€льн≥сть. ’удожн€, рел≥г≥йна, моральна д≥€льн≥сть. ≈коном≥чна, пол≥тична, педагог≥чна д≥€льн≥сть. ‘ункц≥њ соц≥альноњ д≥€льност≥. —оц≥альна система. ѕрац€. —усп≥льне виробництво. —усп≥льна трудова д≥€льн≥сть. ћатер≥альне виробництво. ¬иробництво духовних ц≥нностей. —пос≥б виробництва. ѕродуктивн≥ сили  сусп≥льства. ¬иробничий досв≥д. «асоби виробництва. «нар€дд€ прац≥. ”мови прац≥. ¬иробнич≥ в≥дносини. ¬≥дносини з приводу безпосереднього виробництва. ¬≥дносини з приводу розпод≥лу. ¬≥дносини з приводу обм≥ну. ¬≥дносини з приводу споживанн€. —оц≥альний конфл≥кт. —оц≥альна революц≥€. —оц≥альна д≥€льн≥сть людини. Ќауково-техн≥чна революц≥€.  омп’ютеризац≥€. ≤нформатизац≥€. “ворча д≥€льн≥сть людини. ќсновн≥ елементи  сусп≥льноњ системи. —усп≥льн≥ ≥нститути. —пос≥б житт€.

“ема 4. ƒуховне житт€ сусп≥льства
ƒжерела духовност≥ та њњ формуванн€.  атегор≥€ духу. «–озумна машина». ƒуховн≥ потреби. ƒуховн≥ ц≥нност≥. ƒуховне виробництво. ћ≥жособист≥сне духовне сп≥лкуванн€.  ƒуховна д≥€льн≥сть. –озповсюдженн€ духовних ц≥нностей. ѕ≥знавальн≥ духовн≥ в≥дносини. ћоральн≥ духовн≥ в≥дносини. ≈стетичн≥ духовн≥ в≥дносини. –ел≥г≥йн≥ духовн≥ в≥дносини. —усп≥льна св≥дом≥сть. ≤ндив≥дуальна св≥дом≥сть. —усп≥льне бутт€ людини. –≥вн≥ сусп≥льноњ св≥домост≥. Ѕуденна ≥ теоретична св≥дом≥сть. ћасова св≥дом≥сть. —усп≥льна психолог≥€ й ≥деолог≥€. ‘ункц≥њ сусп≥льноњ ≥деолог≥њ й психолог≥њ. ‘орми сусп≥льноњ св≥домост≥. ћоральна св≥дом≥сть. ѕол≥тична св≥дом≥сть. ѕравова св≥дом≥сть. ≤сторична св≥дом≥сть. ≈коном≥чна св≥дом≥сть. Ќаукова св≥дом≥сть. ‘≥лософська св≥дом≥сть. ≈стетична св≥дом≥сть. ≈колог≥чна св≥дом≥сть. –ел≥г≥йна св≥дом≥сть.

“ема 5. —оц≥альна сфера житт€ сусп≥льства
—оц≥ально-класова структура сусп≥льства. —оц≥ально-територ≥альна структура сусп≥льства. —оц≥ально-демограф≥чна структура сусп≥льства. —оц≥альна сп≥льнота. “имчасов≥ й ст≥йк≥ сп≥льноти. —п≥льноти, обмежен≥ великими ≥ малими територ≥€ми. —п≥льноти макро- ≥ макрор≥вн≥в. ƒуховно-св≥дом≥ фактори сп≥льноти. Ќарод €к соц≥альна сп≥льнота. —усп≥льне виробництво. “еритор≥€. —в≥дом≥сть. Ќац≥€ €к соц≥ально-етн≥чна сп≥льнота. ћатер≥ально-виробнич≥ фактори. ѕриродно-територ≥альний комплекс нац≥њ. —уб’Їктивно-св≥дом≥ фактори. ћ≥кросоц≥альна система. ≈лементи м≥кросоц≥альноњ системи. —≥м’€. “рудов≥ колективи. ƒиференц≥ац≥€ сусп≥льства. –аса. —тать. “ипи сп≥льнот. —оц≥альна сп≥льнота й ≥ндив≥д. Ќарод й ≥ндив≥дуальн≥сть. Ќац≥€ й ≥ндив≥дуальн≥сть.

“ема 6. ѕол≥тична сфера житт€ сусп≥льства
ѕол≥тика. Ќапр€мки пол≥тики. ƒержава. ѕол≥тичний характер сусп≥льних в≥дносин. ‘ункц≥њ пол≥тики. ѕол≥тична криза. ѕол≥тична вол€. ≈коном≥ка. “радиц≥йне сусп≥льство. “радиц≥йн≥ цив≥л≥зац≥њ. ѕерех≥дн≥ сусп≥льства. —усп≥льства промислових революц≥й. —усп≥льства високого масового споживанн€. ѕравова сфера пол≥тики. ћораль ≥ пол≥тика. ≤ндив≥дуальний, груповий, загальнолюдський р≥вн≥ пол≥тичноњ св≥домост≥. ѕон€тт€ влади. “елеолог≥чна теор≥€ влади. Ѕ≥хев≥ористська теор≥€ влади. —истемна теор≥€ влади. —труктурно-функц≥ональна теор≥€ влади. –ел€ц≥он≥стська теор≥€ влади. —труктура влади. —уб’Їкт влади. ќб’Їкт влади. –есурси влади. ”тил≥тарн≥, примусов≥, нормативн≥, економ≥чн≥, соц≥альн≥, культурно-≥нформац≥йн≥, пол≥тико-силов≥, демограф≥чн≥ ресурси влади. Ћегальн≥сть, верховенство, публ≥чн≥сть, моноцентричн≥сть  влади. «нар€дд€ ≥ засоби влади. ёридично-судов≥, адм≥н≥стративн≥, карн≥, в≥йськов≥. Ћег≥тимн≥сть ≥ легальн≥сть влади. “радиц≥йна влада. ’аризматична влада. Ћегальна влада. ѕол≥тичн≥ в≥дносини. ѕол≥тичне житт€ сусп≥льства.

“ема 7. —усп≥льний прогрес ≥ ф≥лософськ≥ проблеми глобал≥стики
—усп≥льний прогрес≥ глобальн≥ проблеми людства. Ќауково-техн≥чний прогрес. ≈тапи науково-техн≥чного прогресу. „етвертий пер≥од Ќ“–.  ласиф≥кац≥€ глобальних проблем. ћ≥жсоц≥альн≥ проблеми. √лобальн≥ проблеми взаЇмод≥њ природи ≥ сусп≥льства. ≈колог≥чн≥, сировинн≥, енергетичн≥ проблеми. √лобальн≥ проблеми взаЇмозв’€зку ≥ндив≥да ≥ сусп≥льства. ƒемограф≥чна проблема. √лобал≥зац≥€ св≥ту. ќсновн≥ проблеми глобал≥зац≥њ. √лобальна св≥дом≥сть. ќзнаки ≥ про€ви глобал≥зму. ≤де€ «золотого м≥ль€рду».  —оц≥альний дарв≥н≥зм.  ≈коном≥чний тотал≥таризм. Ќаука про майбутнЇ – футуролог≥€. ≤нформац≥йн≥ цив≥л≥зац≥њ.  онтури новоњ цив≥л≥зац≥њ. ƒуховно-моральн≥ проблеми глобал≥зац≥њ.
ѕерел≥к джерел, €к≥ пропонуютьс€ дл€ засвоЇнн€ курсу

1.    јвгустин ј. ќ граде Ѕожием // Ѕлаженный јвгустин. “ворени€. “т. 3-4. —ѕЅ. - иев, 1998.
2.    Ѕодрий€р ∆. ¬ тени молчаливого большинства, или  онец социального. ≈катеринбург, 2000.
3.    ¬ебер ћ. ѕротестантска€ этика и дух капитализма // ¬ебер ћ. »збранные произведени€. ћ., 1990.
4.    √егель √.¬.‘. ‘еноменологи€ духа. –аздел ¬. —амосознание. —ѕб., 1992.
5.    √егель √. ¬. ‘. ‘илософи€ права. ћ.: ћысль, 1990. —. 181—256, 260, 265, 269—279, 294—297, 301—316, 341—360.
6.    «иммель √.  ак возможно общество?// «иммель √. »збранное. “. 2. —озерцание жизни. ћ., 1996.
7.    ћайка ё. —оциальное учение католической церкви. ќпыт исторического анализа. –им-Ћюблин, 1994.
8.    ћаркс  .   критике политической экономии. ѕредисловие.// ћаркс  ., Ёнгельс ‘. —оч., изд. 2, т. 13.
9.    ћаркс  . Ёкономическо-философские рукописи 1844 года.// ћаркс  . —оциологи€. ћ., 2000.
10.    ћилль ƒ. —. ќ свободе // ќ свободе. јнтологи€ западноевропейской классической либеральной мысли. ћ.: Ќаука, 1995. —. 288—291, 295—297, 298—300.
11.    ћилль ƒ. —. ”тилитаризм. ќ свободе. —ѕб., 1903. —. 98—128.
12.    Ќицше ‘.   генеалогии морали // Ќицше ‘. —очинени€ в двух томах. “. 2. ћ., 1990.
13.    ќсновы социальной концепции –усской ѕравославной ÷еркви // ёбилейный јрхиерейский собор –усской ѕравославной ÷еркви. ћосква 13-16 августа 2000 года. —борник докладов и документов. —ѕб, 2000, с.150-211.
14.    ‘рейд «. Ѕудущее одной иллюзии // —умерки богов. ћ., 1989.
15.    ‘уко ћ. Ќадзирать и наказывать. –ождение тюрьмы. ћ., 1999.
16.    ясперс  . »стоки истории и ее цель.// ясперс  . —мысл и назначение истории. ћ., 1994.

ƒодаткова л≥тература
1.    јрон –. ћнимый марксизм.– ћ., 1994.
2.    јрон –. Ётапы рапзвити€ социологической мысли.–  ћ. 1993.
3.    Ѕелл ƒ. √р€дущее постиндустриальное общество. ќпыт социального прогнозировани€. Ѕодрий€р ∆. ѕрозрачность зла. ћ., 2000.
4.    Ѕерлин ». ƒва понимани€ свободы // Ѕерлин ». ‘илософи€ свободы. ≈вропа. ћ.: Ќовое литературное обозрение, 2001. —. 122—187.
5.    ¬еллмер ј. ћодели свободы в современном мире // —оциологос. ¬ып. 1: ќбщество и сферы смысла. ћ.: ѕрогресс, 1990. —. 11—38.
6.    √егель √.¬.‘. Ћекции по философии истории. ¬ведение.// √егель √.¬.‘. ‘илософи€ истории. —ѕб., 1993.
7.    √рей ƒж. јгональный либерализм // √рей ƒж. ѕоминки по ѕросвещению: ѕолитика и культура на закате современности. ћ.: ѕраксис, 2003. —. 131—172.
8.    ∆ижек —. ¬озвышенный объект идеологии. ћ., 1999.
9.     ант ». »де€ всеобщей истории во всемирно-гражданском плане //  ант ». —обрание сочинений в восьми томах. “. 8. »зд. «„оро», 1994.
10.     оллингвуд –.ƒж. »де€ истории //  оллингвуд –.ƒж. »де€ истории. јвтобиографи€. ћ., 1980.
11.    Ћиотар ∆.-‘. ќтвет на вопрос: что такое постмодерн? // Ad Marginem’93. ≈жегодник Ћаборатории постклассических исследований »нститута философии –јЌ. ћ., 1994.
12.    ѕарсонс “. —истема современных обществ. ћ.: јспект ѕресс, 1997.
13.    ѕоппер  . ¬≥дкрите сусп≥льство та його вороги. ¬ 2-х томах.  ., 1994(“.2).
14.    –иккерт √. ‘илософи€ истории // –иккерт √. ‘илософи€ жизни.  ., 1998.
15.    –озанов ¬.¬. јпокалипсис нашего времени. ћ., 2000.
16.    –орти –. —лучайность, ирони€ и солидарность. ћ., 1996.
17.    —лотердайк ѕ.  ритика цинического разума. ѕеревод ј. ѕерцева. ≈катеринбург, 2001.
18.    —орокин ѕ. „еловек.÷ивилизаци€.ќбщество. ћ.: ѕолитиздат, 1992.“ойнби ј. ѕостижение истории. „асть перва€. ћ., 1991.
19.    “оффлер Ё. “реть€ волна. ћ., 1999.
20.    ‘уко ћ. —лова и вещи. јрхеологи€ гуманитарных наук. —ѕб., 1994.
21.    ’айдеггер ћ. ¬рем€ картины мира // ’айдеггер ћ. ¬рем€ и бытие. ћ., 1993.
22.    ’оркхаймер ћ., јдорно “. ƒиалектика просвещени€. ‘илософские фрагменты. ћ., 1997.
23.    ’абермас ё. ‘илософский дискурс о модерне. ћ.: ¬есь мир, 2003. —. 16—22, 31—49.
24.    ’ейде Ћ. ќсуществление свободы. ћ.: √нозис, 1996. —.67—92, 94—110, 136—222.
25.    Ўпенглер ќ. «акат ≈вропы. “. 1. ќбраз и действительность. ¬ведение. Ќовосибирск: ¬ќ Ќаука. 1993.
26.    Ёпилог. ѕовестка дн€ дл€ будущего. ћ., 1999.

¬икладацький склад

ћјЌ„”Ћ Ѕќ√ƒјЌ¬ ¬ј—»Ћ≤¬Ќј – к.ф≥лос.н., асистент кафедри ф≥лософ≥њ.

ћетодика викладанн€ та методи навчанн€

ћетоди навчанн€: лекц≥њ, сем≥нарськ≥ зан€тт€, групов≥ та ≥ндив≥дуальн≥ консультац≥њ.

ћетодичне забезпеченн€: опорн≥ конспекти лекц≥й; першоджерела та хрестомат≥њ першоджерел.

ќц≥нюванн€

ћетоди контролю: усне опитуванн€, ≥ндив≥дуальна сп≥вбес≥да, розгл€д проблемних питань, поточн≥ контрольн≥ роботи, поточн≥ тестов≥ завданн€, терм≥нолог≥чний диктант, письмов≥ завданн€ (есе, резюме т.≥н.), практичн≥ завданн€, анал≥з першоджерел, захист практичних завдань, захист ≥ндив≥дуального навчально-досл≥дного завданн€, виконанн€ ≥ндив≥дуального науково-творчого завданн€.

«асоби д≥агностики: перел≥к питань дл€ контролю та самоперев≥рки завдань самост≥йноњ роботи, перел≥к питань дл€ контролю та самоперев≥рки знань з≥ «м≥стових модул≥в (перел≥к питань до модульних контрольних роб≥т) з дисципл≥ни, перел≥к питань до ћодуль-контролю (зал≥к, ≥спит).

ћетоди оц≥нюванн€: поточне тестуванн€, пром≥жн≥ контрольн≥ роботи, зал≥к.

ƒо списку дисципл≥н
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster©HШ@xўJ8chnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.