Оновлено
2019-10-03
13:53

Науково-дослідна робота

     Тема комплексної держбюджетної кафедральної науково-дослідної роботи кафедри на 2015-2019 рр. – «Комунікативні засади постнекласичної гуманітарної методології» (науковий керівник – доктор філософських наук, професор Марчук Михайло Георгійович). Мета роботи – дослідження постнекласичної комунікативної моделі наукового знання, сутності комунікативного повороту в сучасній філософії та методології науки, специфіки комунікативної раціональності, людиномірно-ціннісних аспектів комунікативістики, її впливу на формування гуманітарно-наукової метапарадигми, реалізації комунікативного потенціалу міждисциплінарної методології.
     Короткий зміст і очікувані результати:
Кафедральна тема передбачає такі важливі напрями дослідження:
1.Комунікативний поворот у сфері філософії та методології науки.
2.Суть і постнекласична специфіка комунікативної раціональності.
3.Епістемні та людиномірно-ціннісні параметри комунікативістики.
4.Комунікативна гуманітарно-наукова методологічна метапарадигма.
5.Комунікативний підхід і проблеми трансдисциплінарного синтезу.
    За результатами проведених досліджень будуть підготовлені:
а)десять тематичних випусків «Наукового вісника Чернівецького університету» («Філософія»), де будуть опубліковані результати виконання кафедральної теми (50 наукових статей);
б)дві колективні та чотири одноосібні монографії;
в)три докторські, п’ять кандидатських дисертацій;
г)три міжнародні наукові конференції.
Двічі на рік видається «Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: філософія», що входить до переліку фахових видань МОН України з філософії.
    На кафедрі є постійно діюча аспірантура, функціонує спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 09.00.09 – філософія науки.

 

Тема комплексної держбюджетної кафедральної науково-дослідної роботи кафедри на 2010-2014 рр. – «Гуманітарно-наукова парадигма знання в контексті філософсько-методологічного дискурсу» (науковий керівник – доктор філософських наук, професор Марчук Михайло Георгійович). Мета роботи – дослідження передумов, особливостей, етапів і перипетій становлення гуманітарної парадигми знання в контексті філософії та методології науки, з’ясування її сутності, концептуального статусу, смисложиттєво-ціннісного та світоглядно-культуротворчого потенціалу.
     Короткий зміст і очікувані результати:
Кафедральна тема передбачає такі важливі напрями дослідження:
1. Передумови становлення гуманітарно-наукової парадигми знання.
2. Проблема критерію науковості соціально-гуманітарного дискурсу.
3. Співвідношення наукового та позанаукового в гуманітарній сфері.
4. Гуманітарно-наукова парадигма в контексті розвитку культури.
5. Ціннісні параметри і потенції гуманітарно-наукової методології.
    За результатами проведених досліджень будуть підготовлені:
а) десять тематичних випусків «Наукового вісника Чернівецького університету» («Філософія»), де будуть опубліковані результати виконання кафедральної теми (50 наукових статей);
б) дві колективні та дві одноосібні монографії;
в) дев’ять кандидатських дисертацій;
г) дві міжнародні наукові конференції.
Двічі на рік видається «Науковий вісник Чернівецького державного університету: Збірник наук. праць. Вип. Філософія», що входить до переліку фахових видань з філософії, зареєстрованих ВАК України.
    На кафедрі є постійно діюча аспірантура і докторантура, функціонує спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 09.00.09 – філософія науки.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterDћ/§щ@L>ЩЃэchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.